Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/11/2020 20:04, số lượt xem: 126

Lòng dỗi hận đau chạnh nuối mờ
Tủi hờn yêu lãng khiến tình lơ
Đong sầu nghệt vận thui tình phú
Xám bợt chau từ héo nguyện thơ
Chòng ái khuỷnh hương mù ước nẻo
Vỡ yêu nguồn sắc úa thương bờ
Mong gì có trả khi nguyền nhạt
Phòng vắng phượng loan gối vật vờ

Vờ vật gối loan phượng vắng phòng
Nhạt nguyền khi trả có gì mong
Bờ thương úa sắc nguồn yêu vỡ
Nẻo ước mù hương khuỷnh ái chòng
Thơ nguyện héo từ chau bợt xám
Phú tình thui vận nghệt sầu đong
Lơ tình khiến lãng yêu hờn tủi
Mờ nuối chạnh đau hận dỗi lòng