Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/11/2020 00:34, số lượt xem: 114

Đợi lắm tình ơi dõi trước thềm
Đợi người trở lại đắm lòng êm
Đợi lùa suối tóc vầy xuân mượt
Đợi nhóm trầm hương kết nhịp mềm
Đợi ngát duyên thề thơm thảo mộng  
Đợi nồng hẹn ước ngọt ngào đêm
Đợi mầm ái bổng ru huyền diệu
Đợi chén quỳnh tương chẳng xiết kềm

Chờ mong một thoáng nụ hoa kềm
Chờ được trao lòng giữa khuỷnh đêm
Chờ sớm la đà nâng cánh bổng
Chờ mai gặp gỡ nựng hương mềm
Chờ trông ngãi đến vầy mơ diệu
Chờ đón duyên về rước mộng êm
Chờ mãi mà sao toàn vắng vẻ
Chờ lâu chả thấy nguyệt vương thềm