Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/02/2021 17:05, số lượt xem: 128

Thôi chẳng tiếc nào thuở mộng mơ
Vội quên thề rã ước phai mờ
Bồi đâu dạ mỏng mòn duyên nợ
Dỗi mãi tim nhàu úa phú thơ
Đôi kết nhạt nồng thay nghĩa vợ
Cội giao mềm yếu lại xa bờ
Ngồi chau bóng lặng tình yêu vỡ
Trôi dạt giữa lòng tủi ngẩn ngơ

Ngơ ngẩn tủi lòng giữa dạt trôi
Vỡ yêu tình lặng bóng chau ngồi
Bờ xa lại yếu mềm giao cội
Vợ nghĩa thay nồng nhạt kết đôi
Thơ mượt úa nhàu tim buốt trỗi
Nợ đau mòn mỏng dạ tê bồi
Mờ phai ước rã thề quên vội
Mơ mộng thuở nào tiếc chẳng thôi