Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Thôi rồi đạo nghĩa (1)
Đăng ngày 25/07/2020 17:19, số lượt xem: 247

Đạo đức rao hoài chẳng thấy mua
Từ tâm nói mãi khác chi đùa
Sa đà bắt chước chơi bằng quỷ
Tí tởn theo đòi khảm giống vua
Kẻ xạo tung lời khoe bốn biển
Thằng gian đóng kịch diễn bao mùa
Ta bà hỗn loạn tình chao đảo
Giả dối lan tràn giữa cuộc đua

Giả dối lan tràn giữa cuộc đua
Trần gian đảo lộn suốt trăm mùa
Người thua lọt thỏm tèm lem nợ
Kẻ thắng quay cuồng ngất ngưởng vua
Giáo dục hoài thay càng tựa bỡn
Thuần phong tráo đổi cứ như đùa
Bùn đen sống lẫn lòng tê xót
Đạo đức rao hoài chẳng thấy mua