15.00
1 người thích
Đăng ngày 08/12/2019 18:05, số lượt xem: 227

Người à, lỗi nhịp câu thơ
Hẹn thề đến vậy mà giờ còn đâu
Thà đừng tính chuyện trầu cau
Gieo chi diễm mộng để đau lòng này.

Người rằng, vạ gió tai bay
Hay là trớ chuyện trăng thay ngọn đèn
Bây giờ ngờ vực dần chen
Lòng người đổi trắng thành đen mấy hồi…

Thương nhau đã kết một lời
Sao không đi trọn một đời thuỷ chung
Một người vui với rượu hồng
Một người đơn lẻ xót lòng vì ai?

Thôi đừng nhắc chuyện ngày mai
Qua sông là hết tương lai cuộc tình…