Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/07/2021 20:35, số lượt xem: 75

Thôi đừng giả bộ thương tình
Nếu yêu là thật sao đành dứt dây?
Để chia đôi ngã đau này
Để ai hồng má, để ai lặng về.

Thôi đừng nhắc đến hẹn thề
Bao nhiêu lời cũ phu thê đâu nào
Quẳng đi tan giữa trời cao
Cho vơi đôi chút trăng sao bạc tình.

Thôi đừng nhớ chuyện chúng mình
Đã quay lòng bước, chồng chành đường tim
Hết rồi duyên phận chỉ kim
Pháo hồng lót mộng, mê chìm đời sang.

Thôi đừng đổ lỗi trời ngang
Nguyệt Tơ cũng chịu khi thương thay lòng
Đổi hình chuyển ý như không
Tình yêu bỗng chợt sang dòng úa phai.

Thôi đừng ngúng nguẩy vì ai
Đắm mê trời lạ nên thay dáng chồng
Tự mình nhìn lại giữa lòng
Còn chi ngày cũ mà mong cau trầu.

Thôi đừng nhắc lại phút đầu
Chỉ là bồng bột chứ nào thiệt yêu
Nên người dựng cảnh cô liêu
Để đây hoang lạnh những chiều không đôi.

Thôi đừng giả giọng điêu lời
Đường mây cứ bước, mặc người chốn xưa...