Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/10/2018 00:51, số lượt xem: 242

Yêu đà lạc bước thôi đành gỡ
Giã biệt tim sầu xa cõi nhớ
Dẫu biết hoan nồng đã trọi trơ
Còn chi thú vị mà trăn trở
Làn thương hụt hẫng buốt đêm chờ
Quãng ái tèm lem nhàu cội vỡ
Quá vãng ơi người chẳng chịu lơ
Dần đau kỷ niệm hoài than thở

Dần đau kỷ niệm hoài than thở
Thức trắng đêm dài nghe dạ vỡ
Tình ơi có phải ước điên khờ
Ái hỡi vì đâu thề trắc trở
Đã hết bao mùa lắm mộng mơ
Và tan lắm buổi đầy nhung nhớ
Thì xin kỷ niệm hãy làm lơ
Yêu đà lạc bước thôi đành gỡ

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm