Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/08/2021 15:18, số lượt xem: 87

Phong lưu nên chạy lung tung
Có phần rồi cũng lắm đường vô ra
Ham vui quên mất cơm nhà
Đến khi tỉnh giấc ối à phở yêu.

Ngó quanh hiu quạnh ráng chiều
Thôi về vườn cũ nàng kiều đâu xa
Thương nhiều nàng hãy tha nha
Đền cho lửa thắm cửa nhà rung rinh.

Việc gì nổi trận lôi đình
Phong lưu trời đoạ nhiều tình cho anh
Vẫn thề chắc với cao xanh
Muôn năm một cội chỉ dành mình em.

Dẫu tình có chút lem nhem
Lòng thương mãi giữ, bớt niềm yêu đau
Duyên mình có trước có sau
Thề nguyền vun mộng hương cau với trầu.

Quạt nồng ấp lạnh xin hầu
Chỉ mong yêu mãi, cuối đầu chẳng thôi.