Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/12/2018 10:54, số lượt xem: 263

Chuyện dẫu cũ nhưng tình thì luôn mới
Nhớ thuở nào hai đứa thẹn nhìn nhau
Rồi tháng ngày lại ước chuyện trầu cau
Bao mong ước ngày xưa còn nhớ rõ...

Bài thơ em, trách tình không sáng tỏ
Đọc bao lần để mà lộng thầm thương
Người ta yêu thao thức giữa canh trường
Khi cách trở tình yêu dằng đặc mãi...

Dẫu mình xa nhưng sẽ mau gần lại
Vì lối tình vẫn mở ngõ thênh thang
Vẫn trái tim hoà cùng mộng thiên đàng
Một tình yêu son sắt chung khát vọng.

Ta sẽ gởi đến em nhiều diễm mộng
Qua lời thơ nhung nhớ phả loang đầy
Hãy tin nhé, bởi ái cảm đà xây
Luôn thắm đỏ trong niềm mơ hạnh phúc…