15.00
1 người thích
Đăng ngày 05/12/2019 14:51, số lượt xem: 356

Kiểm điểm thân này tự bỡn ta
Gàn ương cố chấp lại ưa cà
Nhiều đêm mộng triệu lần khân má
Lắm bữa lồng duyên tí tởn bà
Cứ ngỡ ngon lành bươn sức lả
Đâu dè dở thúi bể đời ra
Ngồi chung ráp chỗ nào quen lạ
Gặp rủi cô hồn tống cổ xa

Cô hồn tống cổ phải đành xa
Nhục nhã tùm lum chán thiệt mà
Khiến xót thân hèn tan tác dạ
Thêm hờn kiếp bạc não nề da
Nhầm quân bán phấn mu toàn giả
Vớ kẻ nài hương mặt quá già
Tháng lượn ngày đi sầu khổ đá
Sau cùng ngó lại chỉ mình ta

Đêm buồn ngó lại tủi lòng ta
Ngẫm kiếp mưu sinh chả đượm đà
Một cõi tang bồng xin vái trả
Bao tầm dũng lược để lờ qua
Kim bằng xướng hoạ tươi nồng lá
Đạo nghĩa bừng khơi thắm đẹp nhà
Tứ vận triền miên hoài nhịp thả
Vần thơ chén rượu sánh chung trà