Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/07/2022 00:36, số lượt xem: 39

Nghe em nói, lặng tim chờ
Sao mình ngộ phước được tơ tường người  
Tim lòng rộn nhé tình ơi
Bồng lai phả sóng dậy phơi phới hoài.

Mộng tình em chuốt đời trai
Gắp thương dồn nhớ đến lai láng triền
Cưng chiều lễ cưới bằng tiên
Thương yêu đến vậy thoả viên mãn  thề.

Rồi mình sánh lễ phu thê
Ngàn năm mãi đượm khẳm mê mẩn lòng.
Khẽ khàng ái dệt ước mong
Vu sơn toả ngọn, thắm ong bướm ghì.

Cảm đời xương cốt khắc ghi
Tình em một thuở lại vi diệu hoài...