Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/04/2021 20:53, số lượt xem: 101

Cầu thương úa rã mộng thơ tàn
Chạnh ước mơ nào xót thở than
Đau đớn phủ khờ tim buốt dậy
Thảm thê buồn chán dạ u tràn
Sầu loang quánh dạ ngùi xa vắng
Khổ quặn tê hồn tủi trái ngang
Châu lả khiến lòng xiêu đảo lộn
Lầu hoang quạnh sắc nhạt hương vàng

Vàng hương nhạt sắc quạnh hoang lầu
Lộn đảo xiêu lòng khiến lả châu
Ngang trái tủi hồn tê quặn khồ
Vắng xa ngùi dạ quánh loang sầu
Tràn u dạ chán buồn thê thảm
Dậy buốt tim khờ phủ đớn đau
Than thở xót nào mơ ước chạnh
Tàn thơ mộng rã úa thương cầu