Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/06/2020 10:51, số lượt xem: 64

Thế gian sấp ngửa vạn con đường
Chia nhánh trong ngoài đủ mọi hương
Nhu hạnh an nhiên lìa mộng ảo
Thiện tâm tự tại giữa mơ thường
Mê cuồng âu chỉ mê cuồng nhạc
Lạc thú xin cầu lạc thú chương
Đều huyễn bóng câu qua cửa sổ
Bại thành chìm nổi hảo huyền vương

Bại thành chìm nổi hảo huyền vương
Mộng mãi thơ nồng giữa sách chương
Mây gió tiêu dao tầm cõi lạc
Cầm thư phiêu lãng đẹp tâm thường
Mênh mông tình nghĩa mênh mông đạo
Bát ngát kim bằng bát ngát hương
Hoài ngẫm chao đời ta vẫn tịnh
Thế gian sấp ngửa vạn con đường