Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/06/2020 12:04, số lượt xem: 68

Trầm luân khổ ải tự nơi mình
Thoả mãn hương đời rước nhục vinh
Đẫm lợi lăn quỳ thêm kẻ ghét
Tham tiền bợ đỡ lắm người khinh
Lòng gian đổi phận sao mà ngán
Kế hiểm xu thời nghĩ thật kinh
Hãy để tâm hồn trong sạch nhé
Nào chi sánh được chữ thâm tình

Nào chi sánh được chữ thâm tình
Giữ nẻo trau dồi đạo đức kinh
Gặp kẻ sai đường nên giáo khẽ
Lâm người nhỡ bước chẳng lờ khinh
Cần chi báu ngọc chèn thâm hiểm
Chẳng hám quan quyền đãi bội vinh
Hiển phú từ thiên đừng cưỡng vọng
Trầm luân khổ ải tự nơi mình