15.00
1 người thích
Đăng ngày 10/02/2020 17:13, số lượt xem: 246

Từ dạo mây tình rơi góc biển
Cố nhân ơi! Biền biệt phương trời
Ngày nao nguyền ấy hằng mơ hiện
Giờ sạm tim lòng giữa nhạt vơi.

Dòng thơ người hỡi còn lưu nhớ
Hình dáng bạc bàng kỷ niệm xưa
Buồn trong chiều tím vương niềm vỡ
Kỷ vật còn đây, dạ thải thừa.

Thu ấy vàng mơ bừng sắc lại
Hè qua đọng chút cánh hươg chờ
Xa lắm tình ơi giở trễ nãi
Bỏ đời hiu hắt nhạt vần thơ.

Bóng ai thấp thoáng như thầm gọi
Vườn nắng chiều nghiêng vạn cánh sầu
Mây đơn chiếc thuở buồn mắt dõi
Chất chứa giữa hồn nỗi nhớ sâu…