Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/09/2022 22:56, số lượt xem: 35

Kể từ dạo vỡ yêu thương
Đời sao man mác nửa hồn đắng cay
Em xa xót buổi chia tay
Ta nghe muôn nặng đong đầy nát tan.

Còn đâu thệ nguyện trăng vàng
Còn đâu hương lửa mặn nồng thuở nao
Em đi đem hết xôn xao
Lặng thầm niềm nhớ cất vào vành tim...

Bóng chim tăm cá khó tìm
Dõi hồn nghe mặn đắng thêm lòng này
Thôi thì gởi áng mây bay
Về nơi xứ ấy nói thay tình sầu...