15.00
1 người thích
Đăng ngày 19/09/2019 15:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 20/09/2019 11:45, số lượt xem: 363

Tổ quốc Việt Nam vững tợ đồng
Thơm ngời sách sử chói loà công
Từ khi dựng nước nhờ Tiên nữ
Đến buổi rào biên dậy sức Rồng
Rộn rã trai hùng qua vạn núi
Tưng bừng gái giỏi vượt ngàn sông
Cùng nhau nguyện mãi gìn quê mẹ
Bốn bể lừng danh giống Lạc Hồng

Thơm ngời sách sử chói loà công
Tát biển dời non xứng nghiệp Rồng
Dạ trỗi kiên cường len cuối thác
Chân ghìm vững chãi vượt đầu sông
Dù chan nắng lửa thân nào sạm
Dẫu đẫm ngàn mưa máu vẫn hồng
Sáng ải Nam Quan chiều Phú Quốc
Bền gan quyết giữ trái tim đồng

Đến buổi rào biên dậy sức Rồng  
Sơn hà cẩm tú quyện tình sông
Vào Nam dẹp lũ Khờ Me bẩn
Tới Bắc vằm quân Hán khựa hồng
Vạn thuở oai hùng giương súng thép
Ngàn năm dũng mãnh vút gươm đồng
Anh hào kiệt nữ ngời oanh liệt
Sử sách muôn đời rạng rỡ công

Tưng bừng gái giỏi vượt ngàn sông  
Hậu duệ Trưng Vương thảo má hồng
Giặc đến xông vào nơi hiểm địa
Mùa sang kết hiệp  chỗ thơm đồng
Rồi bao chị mẹ đền ơn nước
Cũng lắm o dì lập chiến công
Phụ nữ trèo cao cùng đá lẹ
Trầm hương toả ngát chuyện tiên rồng

Bốn bể ngời danh giống Lạc Hồng
Hùng nam kiệt nữ nguyện tâm đồng
Hoài xây Tổ quốc lừng thiên hạ
Mãi đắp sơn hà viết đại công
Hải đảo ngăn ngừa quân giặc Hán
Biên cương xuất tỏ vuốt nanh Rồng
Ngàn năm giữ nước thề không đổi
Mãn kiếp dân mình rạng núi sông