Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 19/05/2019 11:54, số lượt xem: 252

Hồng Lạc thơm bừng tỷ tỷ năm
Sẵn sàng trả đũa kẻ thù xâm
Thành đồng chiến luỹ ngời trăng sáng
Bắc ải biên thuỳ đượm khói lam
Núi bạc tung mình ngăn Hán dữ
Biển vàng dậy sóng diệt Tàu tham
Muôn người kết lại cùng nhau tiến
Tổ quốc anh hùng rạng cõi Nam

Tổ quốc anh hùng rạng cõi Nam
Chung lòng một ý quét tàn tham
Cho trời Tổ quốc nồng hương đẹp
Để khói ban chiều ngát vẻ lam
Tự thuở ra đời ngăn lũ cướp
Theo dòng mở cõi chặn loài xâm
Người dân nước Việt hoài anh dũng
Hồng Lạc thơm bừng tỷ tỷ năm