Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/05/2018 12:57, số lượt xem: 289

Nam quốc sơn hà ngát biển xanh
Núi dài uốn khúc tựa là tranh
Công truyền vạn thuở luôn trường cữu
Chí trải ngàn năm mãi thuận thành
Nối gót xây đời cùng bạn hữu
Theo lời dựng nghiệp nối cha anh
Việt Nam lừng lẫy từ muôn nẻo
Dân tộc kiêu hùng mãi rạng danh

Dũng cảm thiên tài đã lộng danh
Binh đoàn tiếp bước tỏ hùng anh
Tưng bừng Âu Lạc ngàn năm toả
Rạng rỡ Rồng Tiên chính nghĩa thành
Mãi ước sơn hà như tuyệt đỉnh
Luôn mừng dân tộc giống ngời tranh
Dù bao khốn khó đều qua khỏi
Tổ quốc muôn đời mãi ngát xanh

Liên hoàn – Thuận nghịch vận