Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 20/06/2019 11:28, số lượt xem: 172

Xanh thẳm núi rừng ngát thẳm xanh
Thanh bình Tổ quốc mộng bình thanh
Biển bờ đất nước xinh bờ biển
Thành quách giang sơn đẹp quách thành
Lạc Việt vang trời dân Việt Lạc
Anh hùng dậy sóng nghiệp hùng anh
Khí thiêng bàng bạc lừng thiêng khí
Danh tiếng Tiên Rồng rạng tiếng danh

Danh tiếng Tiên Rồng rạng tiếng danh
Anh hào khuê các rợp hào anh
Núi sông lừng lẫy ngời sông núi
Thành luỹ ngừa ngăn vững luỹ thành
Dấy đức bao lần vang đức dấy
Tranh tài mấy đợt lộng tài tranh
Việt Nam bừng sáng trời Nam Việt
Xanh biếc quê nhà biếc thẫm xanh