Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1408)
Đăng ngày 10/03/2018 11:24, số lượt xem: 289

Phong lưu nên chạy khắp đường
Có phần rồi cũng thả đường mật ra
Ham vui quên mất cơm nhà
Đến khi tỉnh giấc lại la lết về.

Ngó quanh hiu quạnh câu thề
Thôi về vườn cũ đựng nề nếp xưa
Trời còn có lắm gió mưa
Nên người cũng có lúc thưa thớt tình.

Việc gì nổi trận lôi đình
Phong lưu trời đoạ khiến lình xình thêm
Cuối cùng vẫn muốn ám êm
Từ đây một cội cho mềm mại duyên.

Thoảng khi bến có xa thuyền
Lòng thương mãi giữ phận uyên ương nào
Duyên mình có trước có sau
Thề nguyền vun mộng mãi đau đáu lời.

Quạt nồng ấp lạnh chơi vơi
Chỉ mong bền mãi để phơi phới lòng...