Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/11/2020 12:32, số lượt xem: 136

Tình thơ bạn hữu biếc xanh ngày
Xướng-Hoạ giao lòng thoả nỗi bay
Nhớ thuở vừa quen dò dẫm tẹo
Cùng khi đã biết gởi trao dày
Thi đàn toả sóng lâng miền ngợi
Phú vận ghi lời phả cõi say
Mãi vậy ngàn câu hoài khởi sắc
Làm cho cuộc sống thảo thơm đầy

Làm cho cuộc sống thảo thơm đầy
Khiến kẻ dương trần cũng lịm say
Mượn cảnh dâng tình gieo thẫm ngát
Thùa trăng dệt ái khoả thêm dày
Vào Rum* ý nghĩa nồng thơm lượn
Trải Net* tâm tình rộn rã bay
Vẫn ước cùng nhau hoà điệu trẻ
Tình thơ bạn hữu biếc xanh ngày