Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 24/10/2018 10:11, số lượt xem: 270

Dẫu chút mầm gai cũng nguyện liều
Cho đời hửng nắng thoả lòng phiêu
Nồng thơm mãi nhé đời vinh diệu
Đượm thắm luôn à kiếp ngạo kiêu
Mỗi sáng đi tìm bao sắc liễu
Hằng đêm tưởng nhớ những hương kiều
Và mơ ngả ngớn cùng giai điệu
Ướp mộng mây ngàn đẫm giọt yêu

Ướp mộng mây ngàn đẫm giọt yêu
Nồng thơm cao quý lộng thiên kiều
Trâm anh trỗi ngọt ngào thanh điểu
Lộng lẫy hương màu thế phiệt kiêu
Mãi ước lùa tay vào đỉnh diệu
Luôn thèm bẻ ngọn giữa đài phiêu
Thùa trăng lẩy phím trầm mê chiếu
Dẫu chút mầm gai cũng nguyện liều

Liên hoàn – Giao cổ đối - Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm