Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 04/02/2019 20:11, số lượt xem: 115

Câu lòng chuốt đượm chẳng hề phai
Thơ phú nhiều năm thả mộng dài
Viết đẫm hương nồng sao kiếp nhạt
Mãi tràn sắc diễm ngộ tình sai
Chưa vào hiệp cẩn duyên đà lỡ
Tròn vẹn trần gian phận phủi tài
Ý nhẩm bao giờ nên ước nguyện
…………………………………ai?

Sự thế hoen lòng lắm rủi may
Nghiệp văn thi cử luyện bao ngày
Tìm trong bốn bể nhiều thua thiệt
Hoài giữa sông đời lắm trả vay
Vẫn ước tâm hồn đan mới cũ
Trắng mơ hạnh phúc tự xưa rày
Tay buồn vẫy biệt sầu hong tóc
……………………………….cay!