15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/04/2020 03:15, số lượt xem: 202

Viết thẳng trời cao chuyện cũ rành
Ven bờ ngọn tháp vẽ ngời tranh
Công trình cổ tích loang mời gọi
Ý nghĩa trùng dương nguyện toả thành
Rạng rỡ tâm hùng trong vẻ thắm
Mơ màng chí cả giữa hồn thanh
Hồ Gươm điểm xuyết màu trang trọng
Lưỡi bút vươn dài lộng nẻo xanh

Lưỡi bút vươn dài lộng nẻo xanh
Như rồng quấn phượng phả niềm thanh
Từ xưa chuộng sách hoài vang trỗi
Thuở cũ mài nghiên mộng chớm thành
Giữa cảnh sông hồ y bức lụa
Trong miền đạo lý thể hồn tranh
Văn tài họ Nguyễn gầy mơ tưởng
Viết thẳng trời cao chuyện cũ rành