Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/04/2021 11:26, số lượt xem: 36

Đêm ngày tưởng vọng mãi về em
Chiếm trọn nồng tim dậy toả niềm
Rèm lộng ái mơ tình ảo diễm
Nệm choàng hương phấn mộng ngời êm
Thêm làn ước ngọt thương hoài nếm
Đệm khúc bồng thơm lịm mãi mềm
Thềm vắng cảnh xa hồi trống điểm
Rêm lòng chạnh nhớ thoảng ngùi chêm

Chêm ngùi thoảng nhớ chạnh lòng rêm
Điểm trồng hồi xa cảnh vắng thềm
Mềm mãi lịm thơm bồng khúc đệm
Nếm hoài thương ngọt ước làn thêm
Êm ngời mộng phấn hương choàng nệm
Diễm ảo tình mơ ái lộng rèm
Niềm toả dậy tim nồng trọn chiếm
Em về mãi vọng tưởng ngày đêm