Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thầy (20)
Đăng ngày 20/03/2016 13:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 23/09/2017 19:35, số lượt xem: 277

Khoả đẫm hồng ân đức độ Thầy
Ươm mầm trỗi lớn bởi lời hay
Nhiều công dựng trí vàng son mãi
Lắm quả nên người rạng rỡ thay
Giữa buổi vào trường chưa có bạn
Trong lần trực lớp chẳng còn ai
Nhiều khi kỷ niệm về thơm gió
Khoả đẫm hồng ân đức độ Thầy

Khoả đẫm hồng ân đức độ Thầy
Công trình kiến tạo đẫm lòng ai
Tình văn thoả lộng ngào ngon thế
Tuổi phấn vun chuyền lộng lẫy thay
Gửi lại cho đời bao quãng tốt
Rao truyền giữa thế vạn lần hay
Tâm thành tưởng nhớ ghi lòng mãi
Khoả đẫm hồng ân đức độ Thầy

Ngũ độ thanh - Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm