Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 03/09/2016 18:52, số lượt xem: 432

Tương tư cháy sém cả tim lòng
Ngày nhớ đêm về khắc khoải mong
Hoài cố luyến lưu hoài cố vọng
Lại vờ ngúng nguẩy lại vờ không
Đường thương thầm khấn nguyền luôn bổng
Nẻo ái van cầu phước mãi đong
Thấp thỏm nên hoài tim lọng cọng
Tình yêu lạ quá chạy lòng vòng

Tình yêu lạ quá chạy lòng vòng
Cố tránh nhưng mà luyến mãi đong
Vẫn cố kiên trì đâu sợ hỏng
Ấy thì lơ đãng có buồn không
Bao ngày thương cảm bao ngày hóng
Lắm buổi mơ màng lắm buổi mong
Ruột thắt từng đêm vì huyễn mộng
Tương tư cháy sém cả tim lòng

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm