Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/09/2019 19:34, số lượt xem: 182

Nhằm sinh giữa cảnh lắm giao thời
Cũng phải nương mình với cuộc chơi
Lặn trỗi theo từng cơn nóng lạnh
Thăng trầm lẩn những nhịp chùng lơi
Tuỳ duyên để hiệp khi làm nghỉ
Tính chuyện mà vô  dịp nói cười
Dẫu gió giông nhiều luôn vửng chải
Đừng phai nếp nghĩ mãi yêu đời

Trời cho hiện hữu ở trên đời
Nghĩ ngợi vuông tròn thật khó vơi
Dẫu gặp tà ma đừng giận dỗi
Hiềm lâm nghịch cảnh hãy vui cười
Lu mờ sự thế nên nhìn thoảng
Trái ngược ta bà chỉ ngó chơi
Trọng nghĩa khinh tài tâm tĩnh lặng
Bình yên giữa loạn xứng đương thời