15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/09/2019 15:27, số lượt xem: 329

Tôi ươm diễm mộng nhớ em nhiều
Tôi vẫn xin người chẳng quá kiêu
Tôi ước ngàn mây thùa ngát điệu
Tôi mơ ngọn nắng dệt thơm chiều
Tôi dâng nuộc ái trầm hương diệu
Tôi buộc tim lòng ánh nguyệt phiêu
Tôi nguyện chung tình mong ấy hiểu
Tôi hằng khắc dạ mãi hoài yêu

Yêu làn má đỏ hương tình nếm
Yêu nắng chiều nghiêng sắc lụa mềm
Yêu ái thảo thơm bừng gối nệm
Yêu nguyền lả lướt dậy từng đêm
Yêu người mải miết không hề lẹm
Yêu ấy triền miên chẳng sợ dèm
Yêu khúc mơ lòng luôn khắc niệm
Yêu hoài rộn rã bóng hình em

Em hỡi thề vang lời giữa giậu
Em ơi nghĩa vọng buổi bên cầu
Em à kỷ niệm xin hoài ngấu
Em nhé ân tình giữ mãi sâu
Em nhớ môi ngời cho thắm đậu
Em xa chuyện nhảm kẻo u sầu
Em đừng để nhạt nguyền giai ngẫu
Em vẫn yêu nè hứa một câu