Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 22/06/2019 15:55, số lượt xem: 154

Đừng nên lệ thuộc bởi kim tiền
Giản dị như là cánh mộc miên*
Mãi ước cùng sen vào chánh điện
Và mong gởi dạ chốn am thiền
Phù du thế sự mồi vinh hiển
Ảo ảnh ta bà nỗi biến thiên
Bát đạo tu hành tâm diện kiến
Tuỳ duyên Phật tánh mãi lương hiền

Ngõ thẳng đường ngay khởi diệu hiền
Sau này ắt hưởng chốn tây thiên
Từ bi đạo pháp hoài thi triển
Mặc khải lời kinh mãi toạ thiền
Phú quý chỉ là khâu đoản diện
Luân hồi chính thực cõi trường miên
Người ơi nếu thiếu lòng lương thiện
Quả báo nhiều khi tại nhãn tiền

[*]hoa gạo