15.00
1 người thích
Đăng ngày 23/10/2020 17:52, số lượt xem: 182

Ơn trời cuộc sống được bình thân
Vị thế tài danh cũng đượm dần
Ngọt khúc thơ Đường mơn mởn dậy
Thơm lời bạn hữu dập dìu ngân
Hồn vui vẻ quyện trong bừng sắc
Trí lững lờ phơi giữa định thần
Hạnh phúc dường như là giản dị
Xin hoài giữ vẹn nghĩa tình chân

Nhớ lại ngày xưa ngã mấy lần
Truông dài biển rộng cũng làm thân
Tình rôm rả kết phòng loan phượng
Nghĩa mượt mà trao chén rượu cần
Lộng thắm mê đời ngây ngất toả
Say nồng chuốc tửu điệu đà ngân
Nào hay gió bão thường ganh tỵ
Khiến đoạn đường sao khó bội phần

Đau đời cứ ngỡ phải tàn xuân
Sấp ngửa trời ơi khổ vạn phần
Dập cú gian tà chao đảo nghiệp
Phang đòn hiểm ác rụng rời thân
Tiền thưa thớt điểm tình queo lại
Bạn hững hờ qua nghĩa đuối dần
Giấc ngủ canh trường khê cả mộng
Thơ lòng bặt tiếng chẳng còn ngân

Hưởng phước hồng nhan có dịp gần
Yêu về nét mặt bớt màu trân
Lời thơm thảo rót chuyền nhân nghĩa
Ý ngọt ngào thương gạt phú bần
Góp mộng êm đềm nên cưới hỏi
Xây nguyền rạng rỡ được thành thân
Vầy duyên thoả ước mùa vui khởi
Hiệp cẩn bồng lai thật xuất thần

Nghe thầm hạnh phúc mượt vàng sân
Dẫu có nhiều khi phải lữa lần
Lại ngẫm ông trời sang sảng dạy
Trau bồi chữ phước rộn ràng ngân
Đời suôn sẻ nghiệp càng mau khá
Mộng lẫy lừng danh cũng sáng dần
Hãy sống ngay đường luôn chính trực
Tin rằng cuối nẻo vẫn toàn thân