Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 13/06/2019 19:18, số lượt xem: 95

Thơ Đường xướng hoạ ngập lòng say
Thuận thoả lòng mơ những tháng ngày
Tứ vận tuôn trào như nước chảy
Câu lời dậy nổi tựa rồng bay
Hoài đem biếc dạ ngon ngào trẩy
Lại rước hồng tâm thoả mãn đầy
Nhặt chữ hưng vần ngan ngát vậy
Trau bồi đạo nghĩa phước ngời thay

Đạo nghĩa trau bồi chẳng đổi thay
Tình trăng nẻo ái chứa chan đầy
Cô tràn ý lộng choàng thơ láy
Cậu đón duyên nồng duỗi phú bay
Quấn quyện mơ màng sâu tận đáy
Triền miên rộn rã ước thêm ngày
Vàng mơ ướm phả triền miên ấy
Xướng hoạ thơ Đường đắm dạ say