Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/10/2021 08:12, số lượt xem: 59

Tưởng đã mất rồi, té vẫn đây
Vẫn trong tim nhỏ nhớ thương đầy
Vẫn nồng như buổi tình lâng đượm
Vẫn nghĩ ta hoài thắm giữa tay.

Tình của ngày nao vàng sắc mới
Cho nắng thơm hồng phả nước mây
Thôi nhé, quên đi  buồn năm cũ
Kỷ niệm lâng hoài thuở trúc mai.

Dẫu mùa nao có chút sầu cay
Quá vãng ân tình mãi thắm lay
Trong nhau lộng lẫy trời thơ đó
Thắm thiết hoài, đâu dễ gì phai…

Bình minh loáng dậy giữa hừng mai
Lúng liếng môi thơm thoả sắc cài
Rồi ta cùng đến miền tao ngộ
Hạnh phúc rỡ ràng đắm mộng say.