Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 21/10/2018 14:54, số lượt xem: 175

Đông chiều phả xám mịt đời hoa
Lộng dỗi hờn loang bợt ánh tà
Mong mỏi nhuỵ tàn thân héo rã
Chuộng chiều hương rũ ái nồng qua
Dòng trôi lệ thảm thờ ơ má
Mộng nuối tim sầu nhão nhoẹt ta
Lòng khổ hận đau nguyền buốt dạ
Trông chờ dõi mắt lặng buồn xa

Xa buồn lặng mắt dõi chờ trông
Dạ buốt nguyền đau hận khổ lòng
Ta nhão nhoẹt sầu tim nuối mộng
Má ơ thờ thảm lệ trôi dòng
Qua nồng ái rũ hương chiều chuộng
Rã héo thân tàn nhuỵ mỏi mong
Tà ánh bợt loang hờn dỗi lộng
Hoa đời mịt xám phả chiều đông

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm