Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 30/08/2018 12:26, số lượt xem: 284

Thơ Đường xương hoạ ngập lòng say
Cho thoả nguồn mơ những tháng ngày
Tứ vận tuôn trào như nước chảy
Câu lời lâng trỗi tựa rồng bay
Mà đem tấc dạ ngon ngào trẩy
Với dụng tâm can thoả mãn đầy
Góp gió hưng cờ ngan ngát vậy
Trau bồi thơ thẩn ước càng hay

Thơ thẩn trau bồi mải miết hay
Tình trăng nghĩa gió thảo thơm đầy
Chàng trao nghĩa nặng choàng thơ láy
Chị đón duyên nồng duỗi phú bay
Quấn quyện trong ngoài như chiếc máy
Êm đềm qua lại suốt bao ngày
Vàng trăng ướm phả triền miên đấy
Xương hoạ thơ Đường đắm dạ say

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Ô thước kiều – Bát đồng âm