Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 23/06/2019 11:46, số lượt xem: 193

Hạnh phúc chan hoà dẫu muối dưa
Tình ân thắm đượm ví cơm dừa
Ta hoài nhớ kỹ cùng nương tựa
Bậu mãi ươm nồng những hỏi thưa
Rộn rã ngoài trong nào lúc lựa
Triền miên giữa dưới thẳng trâu bừa
Tình vui việc rán tròn bao thửa
Dạ thoả tim ngời kệ nắng mưa

Vẫn ước bồng lai về chút nữa
Và mơ ái cảm dậy đâu vừa
Canh bầu sắc ngọt dày hương lửa
Cháo bẹ thơm lừng đẫm mối xưa
Chớ lậm hoài nghi vào bụng chứa
Nên nhồi tín cẩn để hồn đưa
Gừng cay muối mặn cùng nhau hứa
Tóc bạc mồi da vẫn mộng thừa