Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/11/2020 19:19, số lượt xem: 82

Tươi thắm câu vần tươi thắm ta
Kết giao tình đẹp kết giao ngà
Ngời thơm vạn ý ngời thơm mộng
Rạng chói muôn lòng rạng chói hoa
Vơi chén ngọt trà vơi chén diệu
Cạn ly nồng tửu cạn ly hoà
Trời thương níu vọng trời thương dậy
Tươi thắm câu vần tươi thắm ta

Ta thắm tươi vần câu thắm tươi
Dậy thương trời vọng níu thương trời
Hoà ly cạn tửu nồng ly cạn
Diệu chén vơi trà ngọt chén vơi
Hoa chói rạng lòng muôn chói rạng
Mộng thơm ngời ý vạn thơm ngời
Ngà giao kết đẹp tình giao kết
Ta thắm tươi vần câu thắm tươi