Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2021 19:06, số lượt xem: 74

Tình mình nối kết từ thơ
Dẫu qua mấy loại vẫn mơ ban đầu
Đường thi sáu tám nhiều câu
Gom đi góp lại trầu cai thôi mà.

Đường thơ dẫu rộng bao la
Vẫn trong một chữ mặn mà thương yêu
Nuộc thơ buộc chặt cho nhiều
Để thuyền tình mãi yêu kiều lối đi.

Năm vần bảy chữ là gì
Tới lui vẫn một xuân thì lòng em
Thương nhau mây nước cặp kèm
Hò lơ tiếng hát ngọt mềm lườn ghe.

Lắng lòng để cạn niềm nghe
Sắt son thơ phú vẹn bề trong tim
Anh về xây gác gỗ lim
Dìu em chung bước, dựa thềm ngắm trăng.

Thương nhau trời buộc xích thằng
Tơ hồng mùa cũ vẫn nồng mùa nay…