Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Quê (21)
Đăng ngày 20/03/2016 13:58, số lượt xem: 480

Quê ngút vợi vời dậy sóng thơ
Chạnh tình duyên cũ ngoái lòng ngơ
Mê dòng sáo trải đan thuyền bóng
Dõi tiếng chim gù vọng nắng tơ
Kề cận thắm hương lời bạn ngóng
Giáp bao ngời sắc dáng ai chờ
Chê nào khẳm vị mùi rơm rạ
Lê mận bưởi cà rợp giấc mơ

Mơ giấc rợp cà bưởi mận lê
Rạ rơm mùi vị khẳm nào chê
Chờ ai dáng sắc ngời bao giáp
Ngóng bạn lời hương thắm cận kề
Tơ nắng vọng gù chim tiếng dõi
Bóng thuyền đan trải sáo dòng mê
Ngơ lòng ngoái cũ duyên tình chạnh
Thơ sóng dậy vời vợi ngút quê

Thuận nghịch độc