Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/05/2021 00:46, số lượt xem: 82

Đã cùng giao kết một lời
Trăm năm gá nghĩa, sóng đôi đi cùng
Gió mưa cũng cứ yêu thương
Bão bùng sấm sét vững lòng, nhé em.

Trầu xưa cánh phượng em têm
Mà nay tình ái giữa miền bồng lai
Đượm nồng son sắt lâu dài
Bền tình bên nghĩa có ai sánh bằng.

Em ơi, giữ vẹn chữ tòng
Dẫu khi vắng bóng cột lòng cho anh
Đừng cho ai đến bên mành
Đừng vương hoa dại giữa đường trần gian.

Đã là ước hẹn thuỷ chung
Chung nhau đốt ngọn lửa hồng gia nương
Mãi hoài một tiếng yêu thương
Thiên thu vọng mãi tình nồng ái ân…