15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/12/2019 08:24, số lượt xem: 305

Em ơi

Ngày xưa ta đâu biết
Đường đời không hề đơn giản
Yêu thương là thế
Mà đành phải vĩnh viễn lạc mất nhau.

Mà em ơi
Thuở đó chẳng ai nào biết
Lá diêu bông đâu có thật ở trên đời
Để mãi hoài đi kiếm lá không tên
Nên tình dỗi…

Rồi chúng ta lạc mất nhau
Mỗi đứa một phương trời xa lạ

Em vẫn ngây ngô tin tình yêu trong cổ tích
Ta thì vẫn mãi đi tìm
Cố tìm cho được lá diêu bông…

Rồi đông đến trong hồn em
Sầu muộn ướp lòng ta
Em vẫn ngóng trông về kỷ niệm

Tội cho ta
Cho đến giờ vẫn chưa tìm được lá diêu bông…