15.00
1 người thích
Đăng ngày 15/11/2020 18:50, số lượt xem: 117

Cay lòng phả đắng thẩm trùng phương
Trỗi hận loang hờn ngập nhớ thương
Bày khổ luỵ nghiêng đời héo rũ
Luống  trầm mê lịm cõi bi thường
Ngày lơ  tháng thảm  sầu  hư mịt
Dạ nuối lòng ngơ vọng huyễn tường
Vay trả kiếp này thân đẫm lệ
Thay tình tủi phận ái buồn vương

Vương buồn ái phận tủi  tình thay
Lệ đẫm thân này kiếp trả vay
Tường huyễn vọng ngơ lòng nuối dạ
Mịt hư sầu thảm tháng lơ ngày
Thường bi cõi lịm mê trầm luống
Rũ héo đời nghiêng luỵ khổ bày
Thương nhớ ngập hờn loang hận trỗi
Phương trùng thẩm đắng phả lòng cay