Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/11/2020 00:07, số lượt xem: 108

Đêm lặng ngút trời ướp diệu thương
Ngát ngan tình ái dậy thơm đường
Thềm trăng lả gió dâng ngời sắc
Mộng bến ươm hồn toả rạng hương
Êm dịu thoáng lòng man mác lượn
Thắm nồng rung nhạc ngọt ngào vương
Mềm môi chuốc tửu ngàn xưa vọng
Đêm lặng ngút trời ướp diệu thương

Thương diệu ướp trời ngút lặng đêm
Vọng xưa ngàn tửu chuốc môi mềm
Vương ngào ngọt nhạc rung nồng thắm
Lượn mác man lòng thoáng dịu êm
Hương rạng toả hồn ươm bến mộng
Sắc ngời dâng gió lả trăng thềm
Đường thơm dậy ái tình ngan ngát
Thương diệu ướp trời ngút lặng đêm