15.00
1 người thích
Đăng ngày 11/09/2019 11:55, số lượt xem: 193

Ngọt ngào thơm dành
Môi ngon vuông vức
Mùa xưa đỏ rực
Mùa nay diễm tìm.

Ngọt ngào vành tim
Đâu cần lý lẽ
Mộng lòng khe khẽ
Ướp chín dòng thơ.

Con tim ngóng chờ
Niềm yêu rất thực
Dội vào tiềm thức
Loang loáng trời yêu.

Em mướt mải nhiều
Ta hay hờn dỗi
Ngúng nga ngúng nguẩy
Vẫn một em thôi.