15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/11/2019 08:13, số lượt xem: 228

Nghiêng chiều mơ kỷ niệm
Của nhung lụa vàng son
Biết đâu mà tìm kiếm
Mắt môi thuở thơm giòn…

Ươm nồng hương quá vãng
Cho ngát lại trầm hương
Tuổi đời bay lãng đãng
Làm phai cả xuân hường.

Còn đâu màu hoang tím
Giữa triền ái nồng thơm
Ngàn xưa mờ sắc lịm
Nên khắc khoải nguýt lườm…

Vướng màu yêu hư ảo
Khiến mùa ái buồn dâng
Trời vào đêm lành lạnh
Thao thức mãi trong ngần…