Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2021 20:16, số lượt xem: 91

Nản nào chan ái giữa niềm tin
Làn cánh diệu ân bổng vút tình
Rạn gió nương về ngon ngọt lĩnh
Tàn mùa níu lại ngát ngan thinh
Thoáng lòng nhô nhấp mơ hoài vĩnh
Loang dạ hững hờ mộng khó binh
Rạng mở cung thề xao xuyến chính
Bạn nguyền thương nhớ dáng cười xinh

Xinh cười dáng nhớ thương nguyền bạn
Chính xuyến xao thề cung mở rạng
Binh khó mộng hờ hững dạ loang
Vĩnh hoài mơ nhấp nhô lòng thoáng
Thinh ngan ngát lại níu mùa tàn
Lĩnh ngọt ngon về nương gió rạn
Tình vút bổng ân diệu cánh làn
Tin niềm giữa ái chan nào nản