Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 07/05/2018 13:42, số lượt xem: 331

Tình hoa ngan ngát giữa muôn đường
Từ chốn thị thành đến ruộng nương
Man mác dịu dàng ôi khó cưỡng
Bồng bềnh ẻo lả thật là thương
Công hầu khanh tướng hằng mơ tưởng
Thi sỹ anh hào lắm mộng vương
Vẫn ước thanh tao hoài tú vượng
Và lan toả mãi khúc nghê thường

Mãi khúc hồng loan chốn nguyệt thường
Tâm tình hoa mỹ lượn lờ vương
Từng đêm ái cảm bừng thơm trưởng
Mỗi tiết ân nguyền phả lịm thương
Lộng lẫy đài cao ngào ngạt hướng
Rỡ ràng gác phụng thiếp thiêm đường
Ngàn năm trang điểm tình vô lượng
Dậy nẻo trầm mê khoắng dạ trường

Liên hoàn – Giao cổ - Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm