Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2022 17:51, số lượt xem: 19

Nhớ thương đọng kết bao lời
Gởi về theo gió giữa chơi vơi lòng
Người đi chốn ấy mịt mùng
Ta tìm quên giữa cõi nhung nhớ tràn.

Ngày nào hẹn ước tào khang
Mà nay chia biệt khiến ngang trái tình
Trăng sầu chếch bóng làm thinh
Nghe bao niềm nhớ dậy hình phạt đau.

Kiếp này lỡ cuộc trầu cau
Chờ sang kiếp khác chẳng nhàu úa thương
Vẫn cùng thêu dệt trầm hương
Cùng nhau xướng  hoạ khúc trường cửu yêu.

Lắng nghe thủ thỉ trong chiều
Mà tim khẽ nhắc dáng kiều mị xưa
Trời làm ra cảnh gió mưa
Khiến tim đôi trẻ bỗng thưa thớt nguyền...