Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2021 20:32, số lượt xem: 82

Tình nồng đâu dễ phân chia
Gừng cay muối mặn, lia thia nước trời
Mộng lòng lan toả nơi nơi
Nghê thường vũ khúc đầy vơi sóng tình.

Phất phơ trước gió liễu xinh
Xiêu hồn quân tử vọng tìm nẻo xa
Thương nhau say chén quan hà
Mùa trăng hạnh ngộ vẫn là Ta - Em.

Chiều nghiêng bóng đổ qua thềm
Thoảng trong gió mộng lời em ngọt ngào...